Excel ช่วยกรอก ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

Cover Post - Excel ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

Posted on 05/03/2024 by korsin

Excel ช่วยกรอก ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย คืออะไร

Excel ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็น Excel ที่ผูกสูตร
เพื่อช่วยกรอก แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย ให้ง่าย และเร็วขึ้น

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

 • คือ Excel ที่ให้เรา เอาข้อมูล ที่เราต้องการจะออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาใส่ทีละรายการ
 • แล้ว Excel เอาข้อมูลไปกรอก ลงแบบฟอร์ม [หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย] ให้ทีละช่อง
 • โดยสามารถออกได้ทั้ง ที่ใช้แนบ ภ.ง.ด.2, 3, 53, 1ก, 1ก พิเศษ, 2ก และ 3ก ได้ใน Excel ตัวเดียว
Ex1-ใบหักภาษ๊ ณ ที่จ่าย ภงด53
Ex2-ใบหักภาษ๊ ณ ที่จ่าย ภงด2
Ex4-ใบหักภาษ๊ ณ ที่จ่าย ภงด3

ขอขอบพระคุณ อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา Excel ขั้นสูง ให้แก่ข้าพเจ้า
สนใจ อบรมExcel กับอาจารย์สำเริง …..Click !!

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย คืออะไร ?

แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย คือ

แบบฟอร์มที่สรรพากร กำหนดให้บริษัทออกให้แก่ผู้รับเงิน ที่บริษัททำการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผู้รับเงินนั้น ให้ไว้เป็นหลักฐาน แก่ผู้รับเงิน

โดย [หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย] จะเป็นตัวบอกว่า ผู้รับเงินนั้น ได้เงินจากบริษัทไปเท่าไร และถูกหักไว้เท่าไร

ซึ่งทุกเดือน บริษัทก็จะมีหน้าที่ ที่จะต้องรวบรวม [หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย] ที่ได้ออกไปทั้งหมด ไปนำส่ง แบบฟอร์ม

 • ภงด3 : สำหรับการหักภาษี บุคคลธรรมดา
 • ภงด53 : สำหรับการหักภาษี นิติบุคคล 

แล้วนำส่งสรรพากร ในทุกเดือน

ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกๆ บริษัท ที่นำส่ง ภงด ต่างๆ
จะทำให้สรรพากร มีทราบได้ว่า ผู้รับเงินแต่ละราย ในแต่ละปี มีรายได้เท่าไร และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เท่าไรแล้ว 

ดังนั้น ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย จึงเป็น หลักฐาน จุดเริ่มต้น
ในการที่สรรพากร จะทราบว่า ผู้รับเงินมีรายได้เท่าไร ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เท่าไร
และจะต้องเสียภาษีเพิ่มเติม หรือไม่ เท่าไร

วิธี ดาวน์โหลด

 1.  สั่งซื้อ File “Excel ช่วยกรอก ใบหักภาษี ณ ที่ จ่าย” ได้ที่ Click!!!… ที่นี่
 2. ชำระเงิน ผ่านบัตร Credit หรือ QR code
 3. รอรับ Email ผ่านระบบอัตโนมัติ
 4. กด Link Download Excel ได้ใน Email ของท่าน

ความสามารถ

มีความสามารถ ดังต่อไปนี้

 • ช่วยกรอก กรอกแบบฟอร์ม ใบหักภาษี ณ ที่ จ่าย ได้
 • ระบุ ประเภท ใบแนบ ภ.ง.ด. ได้ ทั้ง ภ.ง.ด.2, 3, 53, 1ก, 1ก พิเศษ, 2ก, 3ก
 • ระบุ บันทัดที่จะให้แสดง ตามประเภทเงินได้ที่จ่าย ได้
 • ระบุ เงื่อนไข ผู้จ่ายเงิน ได้ทั้ง
Sponser-Banner-OF-Messenger.png

วิธีใช้งาน – Excel ใบหักภาษี ณ ที่ จ่าย

วิธีการใช้งาน Excle ช่วยกรอก ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มีดังนี้

 • กรอกข้อมูลบริษัท ลงใน Sheet “Index” นี้ ในพื้นที่ สีเหลืองเท่านั้น
  ใน Column B ให้ใส่ข้อมูลบริษัท
  (ส่วนใน Column P เป็นต้น สามารถแก้ไขได้ แต่โดยทั่วไปจะไม่ต้องแก้ไข)
 • อย่ายุ่งกับพื้นที่สีขาว สีเทา หรือสีอื่นๆ
  (มันผูกสูตรไว้ ถ้าไปแก้ไข อาจทำให้การคำนวนผิดพลาด)
1 Index WHT
 • Sheet “Data” ให้กรอกข้อมูล การหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ละรายการลงไป
 • โดยให้ระบุว่า ประเภทภงด, ประเภทรายได้, อัตราภาษี, เงื่อนไขผู้จ่าย, เงินที่จ่าย
 • และ ว่าจะแสดงในข้อใด ของแบบฟอร์ม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย
  (ถ้าไม่ระบุ ข้อมูลนั้น จะถูกเอาไปแสดงใน [ข้อ6 รายได้อื่นๆ])
2 Data WHT
 • Sheet “WHT” เป็นหน้าที่จะใช้ Print แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย
 • ถ้าต้องการจะ Print หน้าใด ให้เปลี่ยนเลขหน้า ที่ช่อง P2 แล้วกด Enter
  เช่น หน้า1, 2, 3, 4, 5 ….  
 • ข้อมูลในเอกสารจะเปลี่ยน ตามเลขหน้าที่เปลี่ยนไป
 • แล้วกด Ctr+P เพื่อจะ Print
4 WHT 2-1
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว สั่ง Print ได้เลย
 • ถ้าต้องการ Print ใบถัดไป 
  ก็เปลี่ยนข้อมูล ในช่อง P2 เป็น 2, 3, 4, 5 ต่อไป เช่นเดิม
  จนกว่าจะ Print ใบหัก ครบตามต้องการ
4 WHT 3 Print

คำถามที่ พบบ่อย

 • [Excel ภงด3] กับ [Excel ภงด53] สามารถออก หนังสือรับรองการหักภาษ๊ ณ ที่จ่าย ได้ ทั้ง2 File ได้ก็จริง
 • แต่ แบบฟอร์ม ใบหัก ณ ที่จ่าย ของ [Excel ภงด3] นั้นจะ Print ได้เฉพาะ ใบหัก ณที่จ่าย ของบุคคลธรรมดา เพื่อใช้ในการยื่น ภงด3 เท่านั้น
 • และ แบบฟอร์ม ใบหัก ณ ที่จ่าย ของ [Excel ภงด53] นั้นก็ Print ได้เฉพาะ ใบหัก ณที่จ่าย ของนิติบุคคล เท่านั้น เช่นกัน
 • ส่วน [Excel ใบหัก ณ ที่จ่าย] เป็น Excel ที่ออกแบบมาเพื่อ ออกใบหัก ณ ที่จ่าย โดยเฉพาะ
  • สามารถ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จะไปใช้ได้กับ ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
  • สามารถ เปลี่ยนบันทัดการแสดงผล ตามประเภทรายได้ ได้
  • สามารถ ออกใบหัก ณ ที่จ่ายที่จะไปยื่น ภงด2, 3, 53, 1ก, 1ก พิเศษ, 2ก และ 3ก ได้ใน Excel ตัวเดียว
  • สามารถเปลี่ยนเงื่อนไข ผู้จ่ายเงิน ได้ทั้ง4แบบ คือ
   – (1) หักภาษี ณ ที่จ่าย
   – (2) ออกภาษีให้ตลอดไป
   – (3) ออกใบภาษีให้ครั้งเดียว
   – (4) อื่น ๆ (ระบุ)………………….
 • สรุป คือ
  • [Excel ภงด3] กับ [Excel ภงด53] เป็น Excel สำหรับยื่นแบบ ภงด3 และ 53
   ที่พอจะออก ใบหักภาษี ณ ที่จ้าย ที่ใช้ในแบบ ภงด ของตัวเองได้
  • ส่วน [Excel ใบหัก ณ ที่จ่าย]  เป็น Excel ที่ไว้ออก ใบหัก ณ ที่จ่ายแท้ๆ
   มีความสามารถหลากหลายกว่า สามารถนำไปใช้ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ได้กับทุกแบบการยื่น ภงด
 • ดูรายละเอียด ที่นี้ https://teambase.me/payment/
 • ถ้าดู VDO แล้ว ยังไม่ได้รับ File
  โปรดแจ้งปัญหา Line ID : @Teambase

การ Update ของ Excel ช่วยกรอก หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย มีดังนี้

Version Date Description
1 10/08/2566 Version แรก

สั่งซื้อ Excel ช่วยกรอก ใบหัก ณ ที่จ่าย Version เต็ม

คลิ๊กที่ Link : https://teambase.me/product/excel-wht/

Full version
399 ฿
600 ฿
ลดพิเศษถึง 15/06/2024
จ่ายครั้งเดียว ใช้ได้ตลอด
ช่วยกรอกแบบฟอร์ม ไม่จำกัดจำนวนคน
12 month updates & support
สั่งซื้อ