Excel ช่วยกรอก 50ทวิ

Excel ช่วยกรอก 50ทวิ

เครื่องมือช่วยกรอก แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ประจำปี

หนังสือรับรองการหักภาษี ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร คือ ที่กิจการใช้ออกให้แก่ พนักงาน ประจำปี เพื่อเป็นหลักฐานแจ้งว่า พนักงานแต่ละท่าน ” ได้รายได้จากบริษัทไปเท่าไร, ถูกบริษัทหักภาษีนำส่งไปแล้วเท่าไร และ ถูกบริษัทหักประกันสังคมไปเท่าไร “
โดย พนักงานจะได้นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบ การยื่นภาษี และ ขอคืนภาษีต่อไป
ซึ่งเป็นหน้าที่ บริษัทที่มีลูกจ้าง มีหน้าที่จะต้องทำ หนังสือรับรองการหักภาษี(50ทวิ) ให้แก่พนักงานทุกคน ในช่วงต้นปี

บริการแมสเซ็นเจอร์ รับส่งเอกสาร : OF Messenger

สำหรับ ชาวHR หรือ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ ธุรกิจขนาดเล็ก SME ที่อาจไม่อยาก เสียเวลา ในการกรอก เอกสาร แบบฟอร์ม50ทวิ แบบกระดาษเอง ด้วยมือ เรามีตัวช่วยท่าน
OF Messenger จึงได้จัดทำ “Excel 50ทวิ” มาให้เพื่อนๆ ชาวผู้ประกอบการ SME ได้ Download ไปใช้
ซึ่งฟอร์ม Excel ภงด1ก นี้ เป็นตัวเดียวกัน ที่ OF Messenger ใช้สรรพากรมาทุกปี โดยมีวิธีการ ดังนี้
        1. Download File “Excel 50ทวิ” โดย Click!!!… ที่นี่
        2. กรอกข้อมูลบริษัท ลงใน Sheet “Index” นี้ ในพื้นที่ สีเหลืองเท่านั้น อย่ายุ่งกับพื้นที่สีขาว สีเทา หรือสีอื่นๆ เป็นอันขาด
        2. กรอกข้อมูลพนักงาน ทั้งหมด ลง ไป ใน Sheet “Data” นี้ ในพื้นที่ สีเหลืองเท่านั้น อย่ายุ่งกับพื้นที่สีขาว สีเทา หรือสีอื่นๆ เป็นอันขาด
        3. เมื่อกรอกข้อมู้ลเสร็จ ให้ไปที่ Sheet “50TaviForm” ที่ Cell “P2” ที่เป็นสีเหลืองอยู่ ใส่ลำดับ ใบ50ทวิ ที่ท่านต้องการพิมพ์ เช่น 1 แล้ว Excel จะช่วยกรอกแบบฟอร์ม50ทวิ ให้ท่าน ให้อีก 20อันดับ แล้วก็สั่ง Print ได้เลย
        4. เมื่อ Print อันดับแรกเสร็จแล้ว ใส่ลำดับถัดไปที่ท่านต้องการ Cell “P2” เช่น 2 แล้วสั่งพิมพ์ , 3 แล้วสั่งพิมพ์ , 4 แล้วสั่งพิมพ์ แล้วก็ทำเช่นนี้ ไปเรื่อยๆ จนได้แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการหักภาษี 50ทวิ ครบ จำนวนที่ท่านต้องการ
        ปล. มีข้อมูลพนักงาน ที่เลขที่บัตรประชาชน ที่ขึ้นต้น ด้วย 0 ให้เป็นเปลี่ยน 0 (เลขศูนย์) เป็น O (ตัวโอ) แทน
ทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้การสร้างสรรค์
โดย กอสิน ศุภฤทธิธำรง @ 22 กรกฎาคม 2557
ผู้ใด ละเมิด ทำซ้ำ เลียนแบบ มีโทษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์