Excel ช่วยกรอก ภงด1ก

Excel ช่วยกรอก ภ.ง.ด.1ก.

เครื่องมือช่วยกรอก แบบยื่นรายได้พนักงาน ประจำปี

แบบยื่น ภงด1 ก คือ แบบฟอร์มยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี แก่ กรมสรรพากร
โดย เอกสาร ภ.ง.ด.1ก. มีหน้าที่ อธิบายว่า “ในปีที่ผ่านมา พนักงานของบริษัท แต่ละคนมีรายได้เท่าไร และ บริษัทได้การหักภาษีขั้นต้น ส่งสรรพากร รวมทั้งปีเป็นเงินเท่าไร”
ซึ่งเป็นหน้าที่ บริษัทที่มีลูกจ้าง มีหน้าที่จะต้องทำจัดส่ง ในช่วงต้นปี

บริการแมสเซ็นเจอร์ รับส่งเอกสาร : OF Messenger

        สำหรับ ชาวHR หรือ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ ธุรกิจขนาดเล็ก SME ที่อาจไม่อยาก เสียเวลา ในการกรอก เอกสาร ภงด1 ก แบบกระดาษเอง ด้วยมือ เรามีตัวช่วยท่าน
OF Messenger จึงได้จัดทำ “Excel ใบแนบ_ภงด1ก” มาให้เพื่อนๆ ชาวผู้ประกอบการ SME ได้ Download ไปใช้
ซึ่งฟอร์ม Excel ภงด1ก นี้ เป็นตัวเดียวกัน ที่ OF Messenger ใช้สรรพากรมาทุกปี โดยมีวิธีการ ดังนี้
        1. กรอกแบบฟอร์ม ด้านล่าง หน้านี้ แล้วรอรับ Email เพื่อ Download File “Excel ใบแนบ_ภงด1ก” จาก Link ใน Email
        2. กรอกข้อมูลพนักงาน ทั้งหมด ลง ไป ใน Sheet “List” นี้ ในพื้นที่ สีเหลืองเท่านั้น อย่ายุ่งกับพื้นที่สีขาว สีเทา หรือสีอื่นๆ เป็นอันขาด
        3. เมื่อกรอกข้อมู้ลเสร็จ ให้ไปที่ Sheet “Form” ที่ Cell “CR13” ที่เป็นสีเหลืองอยู่ เปลี่ยนเลขหน้าจาก 1 เป็น 2 แล้ว Print ไปเลย [ทำเช่นนี้กับ หน้าต่อๆ ไป]
        ปล. มีข้อมูลพนักงาน ที่เลขที่บัตรประชาชน ที่ขึ้นต้น ด้วย 0 ให้เป็นเปลี่ยน 0 (เลขศูนย์) เป็น O (ตัวโอ) แทน
 
ทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้การสร้างสรรค์
โดย กอสิน ศุภฤทธิธำรง : Outsourcing Factory @ 22 กรกฎาคม 2557
ผู้ใด ละเมิด ทำซ้ำ เลียนแบบ มีโทษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์