Excel ช่วยกรอก ประกันสังคม

Posted on 07/03/2024 by korsin

Excel ช่วยกรอก ประกันสังคม
เครื่องมือช่วยกรอก

แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ ประจำเดือน
สปส.1-10


 ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน อาจารย์สำเริง  ยิ่งถาวรสุข ที่ประสิทธิ์ประสาท ความรู้วิชา Excel ขั้นสูง ให้แก่ข้าพเจ้า(ผู้จัดทำ)
สนใจ อบรมExcel กับอาจารย์สำเริง …..Click !!

        แบบยื่น สปส.1-10 คือ แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ ประจำเดือน แก่ สำนักงานปรกันสังคม
โดย สปส.1-10 มีหน้าที่ อธิบายว่า “ในเดือนที่ผ่านมา พนักงานของบริษัท แต่ละคนมีเงินเดือนเท่าไร และ บริษัทได้การหักส่งสมทบประกันสังคม ในเดือนที่ผ่านมาไปแล้วเป็นเงินเท่าไร”
ซึ่งเป็นหน้าที่ บริษัทที่มีลูกจ้าง มีหน้าที่จะต้องทำจัดส่ง ในช่วงต้นเดือน
บริการแมสเซ็นเจอร์ รับส่งเอกสาร : OF Messenger
        สำหรับ ชาวHR หรือ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ ธุรกิจขนาดเล็ก SME ที่อาจไม่อยาก เสียเวลา ในการกรอก แบบ สปส.1-10 ส่งประกันสังคม แบบกระดาษเอง ด้วยมือ เรามีตัวช่วยท่าน
OF Messenger จึงได้จัดทำ “Excel ประกันสังคม” มาให้เพื่อนๆ ชาวผู้ประกอบการ SME ได้ Download ไปใช้
โดยมีวิธีการ ดังนี้
        1. Download File “Excel ประกันสังคม” โดย Click!!!… ที่นี่
        2. กรอกข้อมูลพื้นฐานบริษัท ลง ไป ใน Sheet “Index” นี้ ในพื้นที่ สีเหลืองเท่านั้น อย่ายุ่งกับพื้นที่สีขาว สีเทา หรือสีอื่นๆ เป็นอันขาด
        3. กรอกข้อมูลพนักงาน ทั้งหมด ลง ไป ใน Sheet “SoData” นี้ ในพื้นที่ สีเหลืองเท่านั้น อย่ายุ่งกับพื้นที่สีขาว สีเทา หรือสีอื่นๆ เป็นอันขาด
        4. เมื่อกรอกข้อมู้ลเสร็จ ให้ไปที่ Sheet “SoForm2” ที่ Cell “Y3” ที่เป็นสีเหลืองอยู่ เปลี่ยนเลขหน้าจาก 1 เป็น 2 แล้ว Print ไปเลย [ทำเช่นนี้กับ หน้าต่อๆ ไป]
        ปล. มีข้อมูลพนักงาน ที่เลขที่บัตรประชาชน ที่ขึ้นต้น ด้วย 0 ให้เป็นเปลี่ยน 0 (เลขศูนย์) เป็น O (ตัวโอ) แทน
ทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้การสร้างสรรค์
โดย กอสิน ศุภฤทธิธำรง @ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ใด ละเมิด ทำซ้ำ เลียนแบบ มีโทษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สั่งซื้อ Excel ช่วยกรอก ประกันสังคม Version เต็ม

คลิ๊กที่ Link : https://teambase.me/product/excel-ประกันสังคม/

Full version
299 ฿
500 ฿
ลดพิเศษถึง 31/05/2024
จ่ายครั้งเดียว ใช้ได้ตลอด
ช่วยกรอกแบบฟอร์ม ไม่จำกัดจำนวนคน?
12 month updates & support
สั่งซื้อ